Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΕΜΠΟΡΙΑ & SERVICE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 63, ΑΘΗΝΑ

210 – 64 12 400

Το ανανεωμένο μας εταιρικό website θα είναι στον αέρα στις 15 Ιουνίου 2015

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε 2 τομείς:

Εμπορία & service τηλεπικοινωνιακού υλικού

Διαφημιστικές υπηρεσίες online